Výpoveď PZP: Ako sa zbaviť nevýhodnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktoré je vyžadované pre všetkých majiteľov motorových vozidiel. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými prevádzkou vozidla. Avšak, nie vždy môže byť PZP vyhovujúce pre majiteľa vozidla, a preto je dôležité vedieť, ako a za akých podmienok je možné PZP vypovedať. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, postup a následky výpovede PZP.

Dôvody výpovede PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sa majiteľ vozidla mohol rozhodnúť vypovedať svoje PZP. Medzi najčastejšie dôvody patrí:

 1. Nevýhodná zmluva: PZP môže byť drahé alebo ponúkať neuspokojivé podmienky. V tomto prípade môže majiteľ vozidla hľadať lepšie podmienky u iných poisťovní. Napríklad ak ste našli najlacnejšie PZP.
 2. Zmena vozidla: Pri zmene vozidla môže byť potrebné zmeniť aj PZP. Napríklad pri nákupe nového vozidla s vyššou hodnotou alebo pri zmene druhu vozidla.
 3. Predaj vozidla: Pri predaji vozidla môže byť potrebné vypovedať PZP, keďže nový majiteľ bude musieť uzatvoriť vlastnú zmluvu o PZP.
 4. Dlhodobé nevyužívanie vozidla: Ak majiteľ plánuje dlhodobo nepoužívať svoje vozidlo, napríklad pri dlhodobom pobyte v zahraničí, môže sa rozhodnúť vypovedať PZP.

Postup výpovede PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, budete musieť postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kontrola výpovedných podmienok: Pred výpoveďou PZP je dôležité si prezrieť podmienky svojej zmluvy a zistiť, aké sú výpovedné podmienky. Môže sa jednať o lehotu na podanie výpovede, o spôsob, akým musí byť výpoveď doručená, alebo o následky výpovede, ako napríklad platbu výpovednej sankcie.
 2. Výpovedná lehota: Väčšina poisťovní má stanovenú výpovednú lehotu, ktorá sa pohybuje okolo 30 až 60 dní pred koncom zmluvy. Výpoveď musí byť doručená poisťovni v tejto lehote, inak zostane neúčinná. Uistite sa, že poznáte výpovednú lehotu svojej poisťovne.
 3. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť vždy podaná písomne. Výpoveď musí obsahovať dátum, identifikačné údaje majiteľa vozidla, údaje o vozidle a číslo zmluvy. Výpoveď je potrebné podpísať a doručiť poisťovni buď osobne alebo prostredníctvom pošty. Pri odosielaní poštou je vhodné zvoliť doručenie s potvrdením o prijatí, aby ste mali dôkaz o doručení výpovede.
 4. Uzatvorenie novej zmluvy: Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, nezabudnite si nájsť a uzatvoriť novú zmluvu o PZP, aby ste splnili zákonnú povinnosť. V opačnom prípade riskujete pokuty a problémy pri škodových udalostiach.
 5. Odhlásenie vozidla: V prípade, že ste sa rozhodli vypovedať PZP v dôsledku predaja vozidla alebo dlhodobého nevyužívania, nezabudnite odhlásiť vozidlo z evidencie vozidiel. Bez platného PZP nemôže vozidlo byť prevádzkované na verejných komunikáciách.

Následky výpovede PZP

Výpoveď PZP prináša niekoľko následkov, na ktoré by ste mali byť pripravení:

 1. Sankcie: Ak vypoviete svoje PZP a neuzatvoríte novú zmluvu, môžete čeliť sankciám za nedodržanie zákonnej povinnosti. Sankcie môžu byť finančné, alebo v prípade dopravných nehôd môžete čeliť ďalším problémom.
 2. Výpovedná sankcia: Niektoré poisťovne môžu požadovať zaplatenie výpovednej sankcie pri predčasnom ukončení zmluvy o PZP. Túto sankciu je nutné zaplatiť, ak chcete úspešne ukončiť svoju zmluvu.
 3. Prechodný čas: Medzi výpoveďou PZP a uzatvorením novej zmluvy môže existovať prechodný čas, počas ktorého nemáte platné poistenie. V tomto období je dôležité byť opatrný a nevykonávať prevádzku vozidla na verejných komunikáciách, aby ste sa vyhli možným sankciám alebo problémom v prípade nehôd.
 4. Pozornosť pri uzatváraní novej zmluvy: Pri výbere novej poisťovne pre PZP je dôležité venovať pozornosť podmienkam a cenám, aby ste sa vyhli podobným problémom v budúcnosti. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá vám ponúka najlepšie podmienky.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom pre majiteľov vozidiel, ktorí chcú zmeniť svoje poistenie alebo sa zbaviť nevýhodnej zmluvy. Pri výpovedi PZP je dôležité dodržať výpovedné podmienky a lehoty, aby ste predišli možným sankciám a problémom. Nezabudnite si nájsť novú zmluvu o PZP, ktorá vám bude vyhovovať, a uistite sa, že vozidlo je po celú dobu riadne poistené.

Výpoveď PZP je jedným zo spôsobov, ako sa zbaviť nevýhodnej zmluvy a nájsť lepšie podmienky pre vaše vozidlo. Avšak, pri výpovedi je potrebné postupovať zodpovedne a v súlade so zákonom, aby ste sa vyhli možným problémom a zabezpečili riadne poistenie svojho vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *