PZP a stret so zverou: Čo by ste mali vedieť

Stret so zverou je bežným problémom na cestách, ktorý môže spôsobiť vážne škody na vozidle a dokonca aj zranenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP (povinné zmluvné poistenie) pokrýva škody spôsobené stretom so zverou a čo by ste mali vedieť, aby ste boli chránení pred takýmito nehodami.

PZP a škody spôsobené stretom so zverou

PZP je základným poistením pre motorové vozidlá, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Avšak PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle, čo zahŕňa aj škody spôsobené stretom so zverou. Aby ste boli chránení pred takýmito škodami, musíte mať havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody alebo iných udalostí, ako je stret so zverou.

Havarijné poistenie a stret so zverou

Havarijné poistenie poskytuje ochranu pre vlastné vozidlo v prípade škôd spôsobených stretom so zverou. Rozsah pokrytia závisí od konkrétnej poisťovacej zmluvy a podmienok stanovených vašou poisťovňou. Všeobecne platí, že havarijné poistenie pokrýva náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade poškodenia alebo totálnej škody.

Ako postupovať po strete so zverou

Ak ste mali na ceste stret so zverou, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a zapnite výstražné svetlá.
 2. Skontrolujte, či ste alebo niekto z pasažierov zranený. Ak sú zranenia vážne, zavolajte záchranku.
 3. Ak je to bezpečné, skontrolujte škody na vozidle a vyfotografiujte ich pre poisťovňu.
 4. Ak je zviera zranené alebo mŕtve, kontaktujte miestnu políciu alebo príslušnú organizáciu starajúcu sa o zver.
 5. Kontaktujte svoju poisťovňu a podajte nárok na poistné plnenie. Priložte fotografie a poskytnite všetky potrebné informácie o nehode.

Prevencia stretov so zverou*

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť minimalizovať riziko stretu so zverou na cestách:

 1. Buďte pozorní, najmä v oblastiach s vysokým výskytom zveri. Varovné značky a informačné tabule vám môžu naznačiť, že ste v oblasti s vyšším rizikom stretu so zverou.
 2. Jazdite rýchlosťou prispôsobenou podmienkam na ceste a obmedzte rýchlosť v oblastiach s vysokým výskytom zveri.
 3. V noci a za zhoršených viditeľných podmienok používajte diaľkové svetlá, pokiaľ to nie je na úkor bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.
 4. Buďte pripravení na náhle zastavenie alebo zmenu smeru jazdy, ak sa zviera objaví na ceste.
 5. Ak zbadáte zviera na ceste alebo pri ceste, znížte rýchlosť a klaksónom ho upozornite na svoju prítomnosť.
 6. V prípade, že sa zviera približuje k vozovke, pripravte sa na možný únikový manéver alebo zastavenie vozidla, aby ste predišli kolízii.

PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou, preto je dôležité mať havarijné poistenie, ktoré vás chráni pred takýmito škodami. Dodržiavaním preventívnych opatrení môžete minimalizovať riziko stretu so zverou a zabezpečiť bezpečnosť seba, svojho vozidla a zvierat na cestách. V prípade nehody so zverou postupujte podľa uvedených krokov, aby ste zabezpečili rýchle a efektívne riešenie poistnej udalosti.

Najčastejšie otázky a odpovede o PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre motorové vozidlá, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Tento článok predstavuje najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa PZP, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, čo toto poistenie zahŕňa a ako vám môže pomôcť.

1. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože zabezpečuje finančnú ochranu pre osoby postihnuté dopravnou nehodou, ktorú spôsobil vodič motorového vozidla. Toto poistenie znižuje finančné zaťaženie v prípade škody na majetku alebo zdraví tretej osoby.

2. Čo pokrýva PZP?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody, ako sú materiálne škody, zranenia alebo úmrtia. PZP však nepokrýva škody na vlastnom vozidle alebo vlastné zranenia vodiča.

3. Ako získam PZP?

PZP môžete získať od poisťovne, ktorá ponúka auto poistenie. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú najlepšiu pre vaše potreby. Po získaní ponuky a dohode s poisťovňou uzavriete zmluvu o PZP.

4. Ako sú určované ceny PZP?

Ceny PZP sú založené na viacerých faktoroch, ako sú typ vozidla, vek vozidla, vek a skúsenosti vodiča, geografická oblasť a história poistenia. Poisťovne zohľadňujú tieto faktory pri stanovení ceny PZP pre každého klienta.

5. Môžem získať zľavy na PZP?

Áno, môžete získať zľavy na PZP, ak spĺňate určité podmienky. Zľavy sa môžu líšiť medzi poisťovňami, ale môžu zahŕňať zľavy pre vodičov s čistým vodičským záznamom, pre absolventov autoškôl alebo pre vlastníkov vozidiel s pokročilými bezpečnostnými prvkami.

6. Čo sa stane, ak nemám PZP?

Ak nemáte PZP a zapríčiníte dopravnú nehodu, môžete čeliť vážnym finančným následkom, pretože budete musieť pokryť náklady na škody spôsobené tretej strane zo svojho vrecka. Okrem toho môžete byť pokutovaní a v niektorých prípadoch vám môže byť dokonca pozastavený vodičský preukaz.

7. Je možné zmeniť poisťovňu počas trvania PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu počas trvania PZP, avšak pri zmene by ste mali dodržať lehoty na výpoveď podľa zmluvy s vašou súčasnou poisťovňou. Pred zmenou poisťovne si preštudujte podmienky svojho súčasného poistenia a zvážte prípadné náklady na ukončenie a nové poistenie.

8. Ako môžem zrušiť svoje PZP?

Zrušenie PZP zvyčajne vyžaduje dodržanie výpovednej lehoty a písomné oznámenie vašej poisťovni o zámere zrušiť poistenie. Informujte sa o konkrétnych podmienkach a postupoch zrušenia PZP u svojej poisťovne.

9. Čo je havarijné poistenie a ako sa líši od PZP?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody, krádeže, požiaru alebo iných udalostí. Na rozdiel od PZP, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie poskytuje ochranu pre vlastné vozidlo a jeho vodiča.

10. Aké ďalšie typy auto poistenia môžem zvážiť okrem PZP?

Okrem PZP a havarijného poistenia môžete zvážiť aj ďalšie typy auto poistenia, ako napríklad poistenie proti krádeži, poistenie skla, poistenie asistencie pri poruche vozidla, alebo GAP poistenie, ktoré pokrýva rozdiel medzi aktuálnou hodnotou vozidla a zostatkom úveru alebo lízingu v prípade totálnej škody.

PZP je základným poistením pre motorové vozidlá, ktoré zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany v prípade dopravnej nehody. Dúfame, že tieto najčastejšie otázky a odpovede vám poskytli lepší prehľad o PZP a pomohli vám pochopiť, ako toto poistenie funguje a ako vás môže chrániť. Pred uzavretím PZP alebo akéhokoľvek iného druhu auto poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zvážiť vaše individuálne potreby a zabezpečiť, že vaše vozidlo a jeho prevádzka sú v súlade so zákonom a požiadavkami poistenia.

PZP pre nákladný automobil: Ako zabezpečiť finančnú ochranu pre váš vozový park

Nákladné automobily sú kľúčovou súčasťou mnohých podnikov a zabezpečujú efektívne prepravovanie tovaru na dlhé vzdialenosti. Spolu s rastúcim dopytom po preprave tovaru je dôležité mať pre nákladné vozidlá správne poistenie. Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre nákladný automobil zabezpečuje finančnú ochranu pre vlastníka vozidla v prípade spôsobenej škody na majetku alebo zdraví tretej osoby. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty PZP pre nákladné auto a ako si vybrať to správne poistenie.

Dôležitosť PZP pre nákladný automobil

PZP pre nákladné auto je zákonom povinné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Pre nákladné vozidlá môže PZP poskytovať krytie pre:

 1. Materiálne škody spôsobené vozidlom tretím stranám.
 2. Utrpenie a bolesť spôsobené fyzickým zranením alebo smrťou tretej osoby.
 3. Prípadné súdne náklady a náhrady, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku žalôb.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladný automobil

Cena PZP pre nákladný automobil môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako napríklad:

 1. Hmotnosť vozidla: Ťažšie nákladné automobily môžu spôsobiť väčšie škody v prípade nehody, čo môže viesť k vyšším nákladom na PZP.
 2. Typ nákladného automobilu: Rôzne druhy nákladných vozidiel, ako napríklad chladiarenské vozidlá alebo cisternové vozidlá, môžu mať odlišné riziká a náklady na poistenie.
 3. Geografická oblasť: Miesto registrácie a prevádzky vozidla môže ovplyvniť cenu PZP. Vozidlá prevádzkované v mestských oblastiach môžu mať vyššie riziko nehôd, čo môže zvýyšiť náklady na poistenie.
 4. Vek a skúsenosti vodiča: Vodiči s dlhšou históriou bezpečnej jazdy a starší vodiči môžu získať nižšie ceny PZP. Naopak, mladší vodiči a vodiči s nedávnymi dopravnými priestupkami alebo nehodami môžu čeliť vyšším nákladom na poistenie.
 5. Bezpečnostné zariadenia: Nákladné automobily s pokročilými bezpečnostnými zariadeniami, ako sú kamery, monitorovanie mŕtveho uhla a systémy na predchádzanie kolízií, môžu získať zľavy na PZP, pretože znižujú riziko nehôd.

Ako si vybrať PZP pre nákladný automobil

Pri výbere PZP pre nákladné auto postupujte nasledovne:

 1. Preskúmajte svoje podnikateľské požiadavky: Zistite, aký druh poistenia a aké krytie potrebujete pre váš nákladný automobil. To zahŕňa zváženie hmotnosti vozidla, typu nákladného automobilu, geografickej oblasti prevádzky a skúseností vodiča.
 2. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní: Využite online nástroje na porovnávanie ponúk rôznych poisťovní a zohľadnite ceny, rozsah krytia, možnosti doplnkového poistenia a spokojnosť zákazníkov s danou poisťovňou.
 3. Vyžiadajte si cenové ponuky: Po zhodnotení svojich potrieb a možností kontaktujte niekoľko poisťovní a požiadajte o cenovú ponuku pre PZP pre nákladný automobil.
 4. Preskúmajte možnosti zliav: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre podniky s viacerými nákladnými vozidlami alebo pre tých, ktorí investujú do bezpečnostných zariadení a školení vodičov. Zistite, či máte nárok na tieto zľavy a ako ich môžete získať.
 5. Uzavrite PZP pre nákladný automobil: Po výbere najlepšej poistky pre váš nákladný automobil uzavrite poistenie a uistite sa, že ste si vedomí podmienok a povinností spojených s vaším PZP.

Správne PZP pre nákladný automobil je kľúčovou súčasťou efektívneho a bezpečného prevádzkovania vozového parku. Zabezpečuje finančnú ochranu pre vlastníkov a podnikateľov v prípade dopravnej nehody alebo spôsobenej škody tretím stranám. Pri výbere PZP pre nákladný automobil je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú hmotnosť vozidla, typ nákladného automobilu, geografická oblasť prevádzky a vek a skúsenosti vodiča.

Porovnávaním ponúk rôznych poisťovní, preskúmaním možností zliav a zhodnotením svojich individuálnych podnikateľských potrieb môžete nájsť to najlepšie PZP pre váš nákladný automobil. Nezabudnite tiež zohľadniť prípadné doplnkové poistenia, ktoré by mohli poskytnúť ešte väčšiu ochranu pre váš vozový park a vašu firmu. S dobrou poistkou na mieste budete mať pokoj mysle pri prevádzkovaní nákladných vozidiel a môžete sa sústrediť na rast a úspech vášho podnikania.

GAP poistenie: Ako chrániť hodnotu vášho vozidla pred rýchlym poklesom

Kúpa nového alebo ojazdeného vozidla je významnou investíciou a vlastníci vozidiel často hľadajú spôsoby, ako ochrániť svoju investíciu. Jednou z možností, ako udržať hodnotu vozidla v prípade škody alebo straty, je GAP poistenie. Tento typ poistenia môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade, že hodnota vášho vozidla klesne rýchlejšie, než by ste čakali. V tomto článku sa bližšie pozrieme na GAP poistenie a ako môže pomôcť chrániť hodnotu vášho vozidla.

Čo je GAP poistenie a ako funguje?

GAP poistenie (Guaranteed Asset Protection) je druh doplnkového poistenia, ktorý pokrýva rozdiel medzi aktuálnou trhovou hodnotou vozidla a zostatkovou hodnotou úveru alebo leasingu v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla. Týmto spôsobom zabezpečuje, že vlastník vozidla nebude musieť splácať úver alebo leasing, ktorý prekračuje hodnotu vozidla po jeho strate.

Kedy by ste mali zvážiť GAP poistenie?

GAP poistenie je najvhodnejšie pre osoby, ktoré:

 1. Financujú nákup vozidla prostredníctvom úveru alebo leasingu s vysokým zostatkom.
 2. Kúpili vozidlo s rýchlym poklesom hodnoty.
 3. Jazdia s vozidlom viac ako priemerne, čo môže prispieť k rýchlejšiemu poklesu hodnoty.
 4. Majú dlhodobú zmluvu o úvere alebo leasingu.

Ako získať GAP poistenie

 1. Vyšetrite dostupné možnosti: GAP poistenie môžete získať od niektorých automobilových predajcov, bank, finančných inštitúcií alebo poisťovní. Skúmajte rôzne možnosti a porovnávajte ceny a podmienky ponúk, aby ste našli najlepšiu GAP poistku pre vaše potreby.
 2. Zistite, či vaše havarijné poistenie poskytuje GAP krytie: Niektoré havarijné poistky môžu zahŕňať GAP krytie ako súčasť balíka. Skontrolujte svoju havarijnú poistku alebo sa obráťte na svoju poisťovňu, aby ste zistili, či máte GAP krytie a aké sú jeho podmienky.
 3. Zohľadnite svoje individuálne potreby a riziká: Pri výbere GAP poistenia zvážte svoje osobné okolnosti a riziká. Zohľadnite dĺžku úveru alebo leasingu, výšku zostatku, typ vozidla a očakávaný pokles hodnoty. Tieto faktory môžu ovplyvniť, či je GAP poistenie pre vás vhodné a aké krytie by ste mali zvoliť.
 4. Porovnajte ceny a ponuky: Pri hľadaní GAP poistenia využite online nástroje na porovnávanie cien a služieb rôznych poisťovní. Zohľadnite ceny, rozsah krytia, možnosti doplnkového poistenia a spokojnosť zákazníkov s danou poisťovňou.
 5. Uzavrite GAP poistenie: Po výbere najlepšej GAP poistky pre vaše potreby uzavrite poistenie a uistite sa, že ste si vedomí podmienok a povinností, ktoré sú spojené s vaším GAP poistením.

Výhody a nevýhody GAP poistenia

GAP poistenie ponúka niekoľko výhod, medzi ktoré patria:

 1. Finančná ochrana: GAP poistenie chráni vašu investíciu do vozidla a zabezpečuje, že nebudete musieť splácať úver alebo leasing, ktorý prekračuje hodnotu vozidla po jeho strate.
 2. Pokoj mysle: S GAP poistením môžete mať pokoj mysle, vediac, že v prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla nebudete musieť čeliť finančným ťažkostiam spojeným so splácaním úveru alebo leasingu.

Na druhej strane, GAP poistenie má aj určité nevýhody:

 1. Dodatočné náklady: GAP poistenie zvyšuje celkové náklady na vlastníctvo vozidla, preto je potrebné zvážiť, či sú tieto dodatočné náklady pre vás opodstatnené.
 2. Obmedzenia a podmienky: GAP poistenie môže mať určité obmedzenia a podmienky, ako napríklad maximálnu čiastku krytia alebo obdobie poistenia. Je dôležité dôkladne preštudovať tieto podmienky pred uzavretím GAP poistenia.

GAP poistenie môže byť užitočným doplnkom pre vlastníkov vozidiel, ktorí chcú chrániť svoju investíciu pred rýchlym poklesom hodnoty vozidla. Tento druh poistenia je najvhodnejší pre ľudí, ktorí financujú nákup vozidla, majú vozidlo s rýchlym poklesom hodnoty alebo jazdia viac ako priemerne. Avšak, ako pri akomkoľvek poistení, je dôležité dôkladne zvážiť svoje individuálne potreby a riziká, porovnať ceny a ponuky rôznych poisťovní a preštudovať podmienky GAP poistenia pred uzavretím zmluvy.

Výber GAP poistenia môže byť zložitý proces, preto sa neváhajte obrátiť na odborníkov v oblasti poistenia alebo na svoju poisťovňu, aby ste získali ďalšie informácie a poradenstvo. S GAP poistením získate pokoj mysle a finančnú ochranu, ktorá vám umožní sústrediť sa na to najdôležitejšie – bezpečnú a pohodlnú jazdu vo vašom vozidle.

PZP pre prívesný vozík: Ako zabezpečiť správne poistenie pre váš príves

Prívesný vozík je praktickým doplnkom pre mnohých vodičov, ktorí potrebujú prepravovať náklad, vozidlá, záhradný náradie, člny a iné predmety. Rovnako ako pri motorových vozidlách je aj pre prívesné vozíky potrebné zabezpečiť povinné zmluvné poistenie (PZP), aby ste splnili zákonné požiadavky a chránili sa pred finančnými nároky tretích osôb. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre prívesný vozík a ako získať správne poistenie pre váš vozík.

PZP pre prívesný vozík: Základné informácie

PZP pre prívesný vozík zabezpečuje finančnú ochranu v prípade, že by váš vozík spôsobil škodu na majetku alebo zdraví tretej osoby počas prevádzky na verejných komunikáciách. V mnohých krajinách je PZP pre prívesné vozíky povinné, a to aj v prípade, že príves nie je aktuálne používaný na cestách.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

 1. Určte typ prívesu: Typ prívesu môže ovplyvniť cenu PZP a dostupné možnosti poistenia. Prívesy môžu byť rozdelené do rôznych kategórií, napríklad: jednoosové, dvojosové, prívesy pre vozidlá, prívesy na člny a špeciálne prívesy. Určte správnu kategóriu pre váš príves, aby ste mohli získať relevantné ponuky poistenia.
 2. Porovnajte ceny a ponuky: Využite online nástroje na porovnávanie cien a služieb rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu PZP ponuku pre váš prívesný vozík. Zohľadnite ceny, rozsah krytia, možnosti doplnkového poistenia a spokojnosť zákazníkov s danou poisťovňou.
 3. Získajte potrebné údaje: Pri žiadosti o PZP pre prívesný vozík budete potrebovať niektoré základné údaje o vozíku, ako sú jeho výrobca, model, rok výroby, maximálna prípustná hmotnosť a identifikačné číslo. Pripravte si tieto údaje, aby ste mohli rýchlo a efektívne vybaviť poistenie pre váš príves.
 4. Zvážte možnosť kombinácie poistenia: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy alebo výhody, ak zabezpečíte PZP pre váš príves spolu s inými druhmi poistenia, ako je napríklad PZP pre váš automobil, havarijné poistenie alebo poistenie domácnosti. Skontrolujte, či takáto kombinácia poistení môže priniesť úspory alebo výhody pre vás.
 5. Uzavrite poistenie a dodržiavajte zákonné požiadavky: Po výbere najlepšej PZP ponuky pre váš prívesný vozík uzavrite poistenie a nezabudnite dodržiavať všetky zákonné požiadavky, ako sú napríklad povinná výbava prívesu, technická kontrola či evidenčné značky. Dodržiavanie týchto požiadaviek zabezpečí, že vaše PZP bude platné a že budete chránení pred finančnými nároky tretích osôb.

Doplnkové poistenie pre prívesný vozík

Okrem základného PZP pre prívesný vozík môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ktoré poskytuje širšiu ochranu pre váš príves a jeho obsah. Medzi tieto doplnkové poistenia môžu patriť:

 1. Kasko poistenie: Kasko poistenie pokrýva škody na prívese spôsobené udalosťami, ako sú krádež, požiar, povodeň, búrka alebo vandalizmus.
 2. Poistenie obsahu prívesného vozíka: Toto poistenie poskytuje ochranu pre obsah prívesu, ako sú náklad, náradie alebo iné predmety, ktoré prepravujete.
 3. Asistenčné služby: Asistenčné služby zahŕňajú pomoc pri poruche prívesu, napríklad odtiahnutie, opravu na mieste alebo zabezpečenie náhradného vozidla.

Zvážte svoje individuálne potreby a riziká pri výbere doplnkového poistenia pre váš prívesný vozík.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou zodpovedného vlastníctva a prevádzky prívesu. Aby ste zabezpečili správne poistenie pre váš príves, zistite typ vášho prívesu, porovnajte ceny a ponuky rôznych poisťovní, pripravte si potrebné údaje a zvážte možnosť kombinácie poistenia alebo doplnkového poistenia. Dodržiavanie zákonných požiadaviek a udržiavanie platného PZP pre váš prívesný vozík zabezpečí finančnú ochranu v prípade škody spôsobenej prevádzkou vášho prívesu na verejných komunikáciách.

Nezabudnite pravidelne sledovať trh s poistením a aktualizovať svoje PZP podľa potreby. Tým zaistíte, že budete vždy chránení pred finančnými nároky tretích osôb a že vaše poistenie bude zodpovedať aktuálnym potrebám a rizikám spojeným s prevádzkou vášho prívesného vozíka.

PZP tabuľka cien: Ako porovnať a nájsť najvýhodnejšiu ponuku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla, aby mohol vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek vodiča či jeho jazdecká história. Ako spotrebiteľ je dôležité vedieť, ako porovnať ceny PZP, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše individuálne potreby. V tomto článku sa pozrieme na PZP tabuľku cien a ako ju môžete využiť pri výbere poistenia.

Ako funguje PZP tabuľka cien

PZP tabuľka cien je nástroj, ktorý zobrazuje ceny PZP ponúkané rôznymi poisťovňami. Tabuľka cien môže byť zobrazená na webových stránkach poisťovní alebo na nezávislých webových stránkach, ktoré porovnávajú ceny poistenia. V PZP tabuľke cien nájdete základné informácie o cenách a krytí, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne.

Ako porovnať ceny PZP v tabuľke cien

Pri porovnávaní cien PZP v tabuľke cien je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Typ vozidla: Cena PZP závisí od typu vozidla, ktoré poistujete. Napríklad, PZP pre automobily bude mať inú cenu ako PZP pre motocykle alebo nákladné vozidlá. Uistite sa, že porovnávate ceny pre správny typ vozidla.
 2. Údaje o vodičovi: Cena PZP môže byť ovplyvnená údajmi o vodičovi, ako sú vek, pohlavie, jazdecká história a počet rokov bez škôd. Uistite sa, že pri porovnávaní cien PZP uvádzate správne údaje o sebe.
 3. Rozsah krytia: Porovnávajte ceny PZP s podobným rozsahom krytia. Uistite sa, že všetky ponuky, ktoré porovnávate, zahŕňajú rovnaké úrovne zododpovednosti, asistenčných služieb a prípadných doplnkových poistení. To vám umožní presnejšie porovnať ceny a nájsť najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 4. Zľavy a bonusy: Pri porovnávaní cien PZP v tabuľke cien nezabudnite zohľadniť zľavy a bonusy, ktoré môžu byť k dispozícii. Napríklad, niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy za bezpečnú jazdu, viacero poistených vozidiel alebo za kombináciu rôznych druhov poistenia. Zvážte tieto zľavy pri výbere najvýhodnejšej ponuky.
 5. Reputácia a spokojnosť zákazníkov: Cena PZP nie je jediným faktorom, ktorý by ste mali zohľadniť pri výbere poisťovne. Skúmajte hodnotenia a recenzie ostatných zákazníkov, aby ste získali predstavu o úrovni služieb, rýchlosti vybavenia škôd a spokojnosti zákazníkov s danou poisťovňou.

Ako nájsť najlepšiu PZP ponuku

Po porovnaní cien PZP v tabuľke cien by ste mali mať lepšiu predstavu o tom, ktorá poisťovňa ponúka najlepšiu kombináciu ceny a krytia pre vaše individuálne potreby. Pri výbere najlepšej PZP ponuky zvážte nasledujúce kroky:

 1. Vyberte si niekoľko poisťovní s najlepšími cenami a krytím, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.
 2. Skontrolujte podmienky poistenia, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým podrobnostiam a obmedzeniam vášho PZP.
 3. Kontaktujte vybrané poisťovne a žiadajte o konkrétnu cenovú ponuku pre vaše vozidlo a údaje o vodičovi. Požiadajte o informácie o zľavách a bonusoch, ktoré môžu byť k dispozícii.
 4. Po zhodnotení všetkých dostupných informácií vyberte poisťovňu, ktorá ponúka najlepšiu kombináciu ceny, krytia a služieb pre vaše potreby.

PZP tabuľka cien je užitočný nástroj, ktorý vám môže pomôcť nájsť najlepšiu PZP ponuku pre vaše motorové vozidlo. Pri porovnávaní cien PZP v tabuľke cien zohľadnite faktory, ako sú typ vozidla, údaje o vodičovi, rozsah krytia, zľavy, bonusy a reputácia poisťovne. Dôkladným porovnávaním ponúk a zhodnotením všetkých dostupných informácií si môžete vybrať PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám a zabezpečiť, že budete mať k dispozícii dostatočnú finančnú ochranu v prípade nehody alebo škody spôsobenej prevádzkou vášho motorového vozidla.

Nezabudnite pravidelne sledovať PZP tabuľku cien, pretože poisťovacie trhy sa neustále menia a nové ponuky alebo zľavy môžu byť k dispozícii. Pravidelným prehodnotením svojho PZP a porovnávaním cien na trhu môžete ušetriť peniaze a zabezpečiť, že máte vždy najlepšiu možnú finančnú ochranu.

PZP pre motocykel: Ako zabezpečiť adekvátnu ochranu pre skúter či motorku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia, ktorý je potrebný pre každého majiteľa motorového vozidla, vrátane motocyklov. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými prevádzkou vozidla. V prípade motocyklov, ktoré predstavujú špecifický druh vozidla s vlastnými rizikami a nárokmi, je dôležité pochopiť, ako funguje PZP pre motorky a ako si môžete zabezpečiť adekvátnu ochranu. V tomto článku sa pozrieme na základy PZP pre motocykle, ako aj na možnosti a tipy na výber správneho poistenia.

Základy PZP pre motocykle

PZP pre motocykle, podobne ako pre ostatné motorové vozidlá, pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri prevádzke vozidla. PZP pre motorky zabezpečuje náhradu škôd, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nehody, zranenia alebo poškodenia majetku. V horších prípadoch aj smrť. Avšak, niektoré aspekty PZP pre motocykle sa môžu líšiť od poistenia pre automobily, a preto je dôležité byť si vedomý týchto špecifikácií.

Kategórie a typy motocyklov

Rôzne typy motocyklov predstavujú rôzne riziká, a preto môže PZP pre motorky zahŕňať rôzne cenové kategórie a podmienky. Všeobecne platí, že čím je motocykel výkonnejší a rýchlejší, tým vyššia je pravdepodobnosť nehôd a tým vyššia môže byť cena PZP. Kategórie motocyklov, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP, zahŕňajú:

 1. Skútre a mopedy
 2. Ľahké motocykle
 3. Stredne ťažké motocykle
 4. Ťažké motocykle
 5. Športové motocykle
 6. Cestovné enduro motocykle
 7. Choppery a cruisery

Výber správneho PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ktoré vám pomôžu nájsť najlepšiu možnú ochranu za rozumnú cenu:

 1. Porovnávanie ponúk: Dôkladne porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá ponúka najlepšiu kombináciu ceny PZP a krytia pre váš konkrétny motocykel. Venujte pozornosť nielen cene, ale aj podmienkam poistenia a možnostiam prípadných rozšírení krytia.
 2. Doplňkové poistenie: Zvážte možnosť zahrnutia doplnkových poistných krytí do vášho PZP pre motorku. Tieto môžu zahŕňať napríklad kasko poistenie, poistenie proti krádeži, poistenie vodiča a cestujúcich alebo asistenčné služby.
 3. Zľavy a bonusy: Pri výbere PZP pre váš motocykel nezabudnite zistiť, či poisťovňa ponúka zľavy alebo bonusy za bezpečnú jazdu, absolvovanie školení alebo iné faktory, ktoré by mohli znížiť cenu poistenia.
 4. Sezónne poistenie: Ak jazdíte na motocykli iba počas niektorých mesiacov v roku, zvážte možnosť sezónneho poistenia. Niektoré poisťovne ponúkajú PZP pre motocykle s obmedzenou platnosťou, ktorá zohľadňuje obdobie, keď motorka nie je v prevádzke.
 5. Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú imobilizéry, zámky alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže motocykla a tým pádom aj cenu PZP. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre majiteľov motocyklov s inštalovanými bezpečnostnými zariadeniami.

Dôležité aspekty PZP pre motocykel

Pri uzatváraní zmluvy o PZP pre váš motocykel je dôležité byť si vedomý niektorých špecifických aspektov tohto druhu poistenia:

 1. Trvalé bydlisko: Niektoré poisťovne môžu ponúkať lepšie podmienky alebo ceny pre majiteľov motocyklov s trvalým bydliskom v určitých oblastiach. Je dôležité informovať svoju poisťovňu o zmene trvalého bydliska, aby boli tieto informácie aktualizované v zmluve.
 2. Jazdecké skúsenosti: Vaše skúsenosti ako jazdec môžu ovplyvniť cenu PZP pre váš motocykel. Vo všeobecnosti platí, že jazdci s dlhšou jazdeckou históriou a bez škôd majú nižšie ceny poistenia. Naopak, noví jazdci alebo jazdci s históriou škôd môžu čeliť vyšším poistným sadzbám.
 3. Účel použitia motocykla: Pri uzatváraní zmluvy o PZP pre motorku je dôležité uviesť účel použitia vozidla, či už ide o súkromné, pracovné alebo športové využitie. Poisťovne môžu mať rôzne sadzby a podmienky pre rôzne účely použitia, takže správne určenie účelu vám môže pomôcť získať najlepšie možné poistenie.
 4. Limit škôd: PZP pre motocykle má obvykle stanovený limit škôd, ktoré sú poistené. Tento limit závisí od zákonných požiadaviek v jednotlivých krajinách a od podmienok konkrétnej poisťovne. Pred uzatvorením zmluvy sa uistite, že poznáte limit škôd vášho PZP a zvážte, či potrebujete vyšší limit pre svoje individuálne potreby.
 5. Platnosť PZP v zahraničí: Ak plánujete jazdiť na svojej motorky v zahraničí, uistite sa, že vaše PZP je platné aj mimo hraníc vášho štátu. Poisťovne môžu ponúkať rôzne úrovne medzinárodnej ochrany, takže je dôležité zistiť, ktorá úroveň je vhodná pre vaše potreby.

PZP pre motocykel je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorky. Ako majiteľ motocykla je vašou zákonnou povinnosťou mať platné PZP, ktoré chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými prevádzkou vozidla. Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zvážiť rôzne faktory, ako sú kategória motocykla, účel použitia, jazdecké skúsenosti, bezpečnostné zariadenia a potreba medzinárodnej ochrany. Dôkladným porovnávaním ponúk a pochopením špecifikácií PZP pre motorky si môžete zabezpečiť vhodné poistné krytie.

Výpoveď PZP: Ako sa zbaviť nevýhodnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktoré je vyžadované pre všetkých majiteľov motorových vozidiel. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými prevádzkou vozidla. Avšak, nie vždy môže byť PZP vyhovujúce pre majiteľa vozidla, a preto je dôležité vedieť, ako a za akých podmienok je možné PZP vypovedať. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, postup a následky výpovede PZP.

Dôvody výpovede PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sa majiteľ vozidla mohol rozhodnúť vypovedať svoje PZP. Medzi najčastejšie dôvody patrí:

 1. Nevýhodná zmluva: PZP môže byť drahé alebo ponúkať neuspokojivé podmienky. V tomto prípade môže majiteľ vozidla hľadať lepšie podmienky u iných poisťovní. Napríklad ak ste našli najlacnejšie PZP.
 2. Zmena vozidla: Pri zmene vozidla môže byť potrebné zmeniť aj PZP. Napríklad pri nákupe nového vozidla s vyššou hodnotou alebo pri zmene druhu vozidla.
 3. Predaj vozidla: Pri predaji vozidla môže byť potrebné vypovedať PZP, keďže nový majiteľ bude musieť uzatvoriť vlastnú zmluvu o PZP.
 4. Dlhodobé nevyužívanie vozidla: Ak majiteľ plánuje dlhodobo nepoužívať svoje vozidlo, napríklad pri dlhodobom pobyte v zahraničí, môže sa rozhodnúť vypovedať PZP.

Postup výpovede PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, budete musieť postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kontrola výpovedných podmienok: Pred výpoveďou PZP je dôležité si prezrieť podmienky svojej zmluvy a zistiť, aké sú výpovedné podmienky. Môže sa jednať o lehotu na podanie výpovede, o spôsob, akým musí byť výpoveď doručená, alebo o následky výpovede, ako napríklad platbu výpovednej sankcie.
 2. Výpovedná lehota: Väčšina poisťovní má stanovenú výpovednú lehotu, ktorá sa pohybuje okolo 30 až 60 dní pred koncom zmluvy. Výpoveď musí byť doručená poisťovni v tejto lehote, inak zostane neúčinná. Uistite sa, že poznáte výpovednú lehotu svojej poisťovne.
 3. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť vždy podaná písomne. Výpoveď musí obsahovať dátum, identifikačné údaje majiteľa vozidla, údaje o vozidle a číslo zmluvy. Výpoveď je potrebné podpísať a doručiť poisťovni buď osobne alebo prostredníctvom pošty. Pri odosielaní poštou je vhodné zvoliť doručenie s potvrdením o prijatí, aby ste mali dôkaz o doručení výpovede.
 4. Uzatvorenie novej zmluvy: Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, nezabudnite si nájsť a uzatvoriť novú zmluvu o PZP, aby ste splnili zákonnú povinnosť. V opačnom prípade riskujete pokuty a problémy pri škodových udalostiach.
 5. Odhlásenie vozidla: V prípade, že ste sa rozhodli vypovedať PZP v dôsledku predaja vozidla alebo dlhodobého nevyužívania, nezabudnite odhlásiť vozidlo z evidencie vozidiel. Bez platného PZP nemôže vozidlo byť prevádzkované na verejných komunikáciách.

Následky výpovede PZP

Výpoveď PZP prináša niekoľko následkov, na ktoré by ste mali byť pripravení:

 1. Sankcie: Ak vypoviete svoje PZP a neuzatvoríte novú zmluvu, môžete čeliť sankciám za nedodržanie zákonnej povinnosti. Sankcie môžu byť finančné, alebo v prípade dopravných nehôd môžete čeliť ďalším problémom.
 2. Výpovedná sankcia: Niektoré poisťovne môžu požadovať zaplatenie výpovednej sankcie pri predčasnom ukončení zmluvy o PZP. Túto sankciu je nutné zaplatiť, ak chcete úspešne ukončiť svoju zmluvu.
 3. Prechodný čas: Medzi výpoveďou PZP a uzatvorením novej zmluvy môže existovať prechodný čas, počas ktorého nemáte platné poistenie. V tomto období je dôležité byť opatrný a nevykonávať prevádzku vozidla na verejných komunikáciách, aby ste sa vyhli možným sankciám alebo problémom v prípade nehôd.
 4. Pozornosť pri uzatváraní novej zmluvy: Pri výbere novej poisťovne pre PZP je dôležité venovať pozornosť podmienkam a cenám, aby ste sa vyhli podobným problémom v budúcnosti. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá vám ponúka najlepšie podmienky.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom pre majiteľov vozidiel, ktorí chcú zmeniť svoje poistenie alebo sa zbaviť nevýhodnej zmluvy. Pri výpovedi PZP je dôležité dodržať výpovedné podmienky a lehoty, aby ste predišli možným sankciám a problémom. Nezabudnite si nájsť novú zmluvu o PZP, ktorá vám bude vyhovovať, a uistite sa, že vozidlo je po celú dobu riadne poistené.

Výpoveď PZP je jedným zo spôsobov, ako sa zbaviť nevýhodnej zmluvy a nájsť lepšie podmienky pre vaše vozidlo. Avšak, pri výpovedi je potrebné postupovať zodpovedne a v súlade so zákonom, aby ste sa vyhli možným problémom a zabezpečili riadne poistenie svojho vozidla.

Havarijné poistenie: Nepodceňujte ochranu svojho vozidla

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnej zmluve o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP). Toto poistenie slúži na ochranu vášho vozidla v prípade nehody, požiaru, krádeže, či iných nepríjemných situáciách. V tomto článku sa pozrieme na základy havarijného poistenia a jeho výhody.

Ako funguje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade, že dôjde k jeho poškodeniu alebo straty. Poistenie pokrýva širokú škálu rizík, vrátane:

 • Poškodenia vozidla pri dopravnej nehode
 • Poškodenia alebo stratu vozidla v dôsledku krádeže
 • Poškodenia vozidla v dôsledku živelných udalostí, ako sú povodne, krúpy, búrky, alebo snehové lavíny
 • Poškodenia vozidla v dôsledku požiaru alebo explózie

Výber správnej havarijnej poisťovne

Je dôležité si dobre vybrať poisťovňu pre havarijné poistenie. Pri výbere môžete zohľadniť tieto aspekty:

 1. Cena: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zistite, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky.
 2. Kvalita služieb: Informujte sa o spokojnosti iných zákazníkov s danou poisťovňou. Zistite, ako rýchlo a ako efektívne poisťovňa rieši poistné udalosti.
 3. Rozsah krytia: Uistite sa, že havarijné poistenie pokrýva všetky riziká, ktoré sú pre vás dôležité. Môžete si napríklad vybrať poistenie s rozšíreným krytím, ktoré zahŕňa aj poškodenie vozidla v dôsledku vandalizmu.

Čo ovplyvňuje cenu havarijného poistenia?

Cena havarijného poistenia závisí na viacerých faktoroch, ako sú:

 • Typ vozidla
 • Vek a skúsenosti vodiča
 • Počet škôd v minulosti
 • Úroveň krytia a spoluúčasť

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnej PZP, ktorý môže pomôcť chrániť váš automobil pred rôznymi rizikami a nečakanými udalosťami. Je dôležité si dobre vybrať poisťovňu a zvážiť cenu, kvalitu služieb a rozsah krytia. Pri výbere poistenia sa nezabudnite informovať o faktoroch ovplyvňujúcich jeho cenu, aby ste si mohli zabezpečiť najlepšiu možnú ochranu za rozumnú cenu.

Havarijné poistenie môže poskytnúť pokoj v prípade nešťastných udalostí a zabezpečiť, že vaše vozidlo bude chránené pred rizikami, ktorým môže čeliť na cestách. Ak si ešte stále nie ste istí, či je havarijné poistenie pre vás vhodné, poraďte sa s odborníkom na poistenie alebo s priateľmi, ktorí už majú s havarijným poistením skúsenosti. Vždy sa oplatí byť pripravený na neočakávané situácie a havarijné poistenie je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť.

Najlacnejšie PZP – cena na počkanie

Najlacnejšie PZP a cenaDieťa sa teší na dospelosť preto, lebo si myslí, že keď bude zarábať, tak si bude môcť kúpiť všetko, po čom túži. Ako deti nemyslíme na žiadne výdavky a už vôbec netušíme o existencii PZP. Myšlienka bezproblémového života však prejde každého, kto si život dospeláka okúsi. Pokiaľ nemáme bohatých rodičov alebo sme nevychytali super prácu, ktorá vynesie niekoľko tisíc mesačne, snažíme sa šetriť všade, kde sa dá. Mať auto je dnes už samozrejmosť, no s tým súvisí aj mnoho povinností počnúc pravidelnými platenými technickými a emisnými kontrolami. Okrem toho je potrebné mať každé vozidlo zabezpečené aj poistne pre prípad spôsobenia škodovej udalosti, čo tiež nemusí byť najlacnejšie. My vám ale prezradíme, ak hľadáte cenovo prístupného poskytovateľa, nemusíte už ďalej hľadať. Existuje web, ktorý zobrazí najlacnejšie PZP pre každé auto za výhodnú cenu do niekoľkých sekúnd. Stačí si otvoriť vyznačený odkaz, vypísať údaje v kalkulačke. Neuvidíte len jednu ponuku, ale hneď ich porovnanie.

Povinnosť, ktorej sa nevyhne nikto

PZP je zákonom stavená povinnosť. Nikoho pri kontrole nebude zaujímať, či ste ho získali za najlepšiu trhovú cenu alebo ste si zaňho zaplatili niekoľko stoviek eur. Predstavuje totiž bezpečnosť na cestách. Jeho úlohou je poistiť vašu zodpovednosť za škodu, ktorú by ste prevádzkou vášho vozidla mohli spôsobiť iným účastníkom premávky. V praxi to znamená, že ak by k udalosti došlo a bola by neúmyselná, PZP resp. poisťovňa, by tieto škody pokryla. Podstatné je z miesta spôsobenia udalosti neodísť a buď spísať záznam o škodovej udalosti a aj to odfotografovať. Alebo v prípade väčšej udalosti privolať policajné hliadky, ktorý záznam spíšu za vás a ten následne odošlete do poisťovne spolu s údajmi každého, koho ste poškodili.

Čo ak jazdím bez PZP?

Jazdenie vo vozidleTáto povinnosť nie je stanovená len na to, aby sa poisťovne a štátna pokladnica naplnili. Už aj najlacnejšie PZP s výbornou cenou vám môže ušetriť skutočne aj milióny eur. Bez neho by ste všetky spôsobené škody hradili z vlastného vrecka, plus by ste sa nevyhli ani pokute a policajnému záznamu za porušenie zákona. Pokuta by vás čakala aj bez toho, žeby ste spôsobili škodovú udalosť. Každá policajná hliadka pri zastavení vozidla kontroluje nielen technický preukaz a preukaz o emisnej kontrole. Vždy musíte dokladovať zelenú kartu, ktorá dokazuje platnosť PZP vo vašom vozidle, pričom nikoho nezaujíma, koľko ste zaňho zaplatili. Či bolo najlacnejšie alebo najdrahšie, to je len vaša vec. Hlavne je, že ho máte a tým rešpektujete zákon a v istom význame aj bezpečnosť cestnej premávky.

Za neplatné PZP si pekne priplatíte a verte, že cena pokuty bude v porovnaní s ročným poistným veľmi vysoká. Na Slovensku vás nielen pre neplatné zabezpečenie, ale aj pre neprítomnú zelenej karty môžu na mieste pokutovať aj niekoľkými stovkami eur. Pokutovať vás však môžu aj dodatočne. Do troch rokov vám môže Okresný úrad stanoviť pokutu až do 3 330 eur.

Ak by ste ale bez PZP a bez platnej zelenej karty jazdili v zahraničí, pochopili by ste, že cena pokuty na Slovensku bola tá najlepšia možná. Za naším územím vás môžu na mieste pokutovať hneď niekoľkými tisícmi eur, v najhoršom prípade vám môžu zabaviť celé vozidlo. Takže pri nasadaní do vášho prostriedku sa uistíte nielen o platnosti tohto zabezpečenia, ale aj o prítomnosti náležitých dokladov. Ináč vás to môže vyjsť veľmi draho.

Online kalkulačka na zistenie tej najlepšej ceny PZP

Pripojenie na internet nielen zjednodušilo svet, komunikáciu a spoznávanie sveta, ale dokonca aj uzatváranie zmlúv, čím dokáže ušetriť aj hodiny času a stovky eur. Pokiaľ chcete získať to najlacnejšie zabezpečenie na trhu, nemali by ste ignorovať bezplatný internetový nástroj, ktorý vám behom niekoľkých minút odhalí všetky vaše možné ponuky. Ide o online kalkulačku, ktorá vám urobí výpočet a hneď aj porovnanie PZP, takže hneď uvidíte, ktorá cena je tá najlacnejšia. Na výber budete mať aj poisťovne ako Allianz, Groupama alebo Komunálna poisťovňa. Skúste si pozrieť viac o téme na Uzavripzp.

Na to, aby ste vaše možnosti videli, je potrebné vypísať údaje o poisťovanom vozidle a odoslať ich. K dispozícii budete mať aj niekoľko otázok o vás (neosobných), vďaka ktorým môžete získať množstvo ďalších zliav. Týmto spôsobom môžete ušetriť na ponuke rovnakej poisťovne aj 30% z ceny poistného. Presvedčíte sa o tom, ak formulár odošlete. Do niekoľkých sekúnd vám začnú nabehávať ponuky PZP, v rámci nich aj lacné, ale aj drahé. Rozdiely v poistnom za ten istý prostriedok môžu činiť aj 300 eur. Tak neplaťte zbytočne veľa, ak nemusíte. Ušetrené peniaze vám dokážu pomôcť v inej oblasti.

Najlacnejšiu cenu PZP online garantuje aj to, že niektorí poskytovatelia už len za samotný spôsob požiadania ponúkajú 10%-nú zľavu z celkového poistného. Kalkulačka je bezplatná a nezáväzná, takže pri jej použití nie ste viazaný si niektorú z ponúk nasilu zakúpiť. To je zároveň aj veľká výhoda oproti klasickým pobočkám, kde vás pracovníci nepriamo donútia zaobstarať si zmluvu u nich, hoci ste to ani nemali v úmysle. Pritom to ani nebola tá najlacnejšia cena za PZP, akú vám kto ponúkol. Online kalkulačka vám dáva dostatok času na premyslenie, nikto na vás nebude psychicky tlačiť a dokonca sa k výsledkom môžete kedykoľvek vrátiť.

Komplexné porovnanie možností na rôzne typy vozidiel

Pracovný strojVeľkou výhodou tejto online kalkulačky na zistenie najlacnejšej ceny PZP je aj to, že obsahuje komplexné porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Iné porovnávacie nástroje vám zobrazia ponuky štyroch až piatich ponúk, no s touto uvidíte ponuky až od 11 poisťovní. Takto máte istotu, že tá najlacnejšia cena PZP vám skutočne neujde a nebude nijako zamlčaná. Objektívny prieskum sa dá urobiť len vtedy, ak si porovnáte možnosti čo najviac možných poisťovní.

Vďaka online porovnaniu ušetríte nielen hodiny času, ale skutočne aj stovky eur. Nemusíte tak chodiť do pobočiek a ponuky zisťovať osobne. Okrem toho daný porovnávací nástroj vám zobrazí poistné možnosti na rôzne typy vozidiel. V porovnaní s inými, ktoré porovnávajú výhradne osobné auto, je toto veľké plus. Online kalkulačka vám zistí cenu PZP najlacnejšie na:

 • osobné auto,
 • nákladné,
 • historické,
 • bez EČV,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje,
 • autobus,
 • motorku,
 • prípojné a návesné nemotorové vozidlá atď.

Vďaka online porovnaniu si viete tú najlepšiu cenu PZP zistiť rýchlo na jednom mieste. Už žiadne návštevy desiatok pobočiek, už žiadne preplácanie na poistnom. Investujte svoje ušetrené peniaze a čas do niečoho iného, ako do zisťovania a obstarávania nevýhodných možností. S online kalkulačkou vám najlacnejšie PZP a jeho cena zaručene neujde a porovnanie budete mať k dispozícii do pár sekúnd.